penziós ügylet, elhelyezési ügylet

Olyan ügylet, amelyben egy vállalkozás a mérlegében szereplő vagyontárgyat elad egy másiknak, azzal, hogy attól később egy megállapodott áron visszavásárolja. Két formája: a valódi ~, amikor az átvevő kötelezi magát, hogy az átvett értékeket egy meghatározott vagy az eladó által később meghatározandó időpontban adja vissza, és a nem valódi ~, amikor az átvevő jogosult arra, hogy az időpontot meghatározza vagy egy később bekövetkező feltétel teljesítésétől teszik azt függővé. ->repo, ->devizabetét-csere, ->kamatcsere

Scroll to Top