Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF

A hazai pénz- és tőkepiac működésének országos hatáskörű állami felügyeleti szerve. 2000-ben jött létre az ->Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet és az ->Állami Pénztárfelügyelet összevonásával. Feladata, hogy biztosítsa a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható működését; erősítse a pénzügyi piacok iránti bizalmat; előmozdítsa a pénzügyi piacok tisztességes versenyen alapuló fejlődését; védje a piaci szereplők jogos érdekeit; szolgálja a fogyasztói döntések kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetőségének biztosításával; és vegyen részt a pénzügyi bűnözés visszaszorításában. Engedélyezi és felügyeli egyebek mellett az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a lakástakarékpénztárak, a jelzálog-hitelintézetek, a magán nyugdíjpénztárak, a biztosítók tevékenységét. Kivizsgálja a tevékenységükkel kapcsolatos állampolgári bejelentéseket és panaszokat, emellett rendszeres és alkalmi ellenőrzésekkel felügyeli tevékenységüket. Ennek során bírságolási joga van, illetve szélsőséges esetekben jogosult a felügyelete alá tartozó szervezetek tevékenységét felfüggeszteni vagy felügyeleti biztos kinevezésével ellenőrzés alá helyezni, illetve engedélyüket visszavonni. Az ~ hagyja jóvá egyebek mellett az értékpapír-kibocsátásokhoz készített dokumentumokat (például a tájékoztatót). A ~ tartja a kapcsolatot az Európai Unió hasonló tevékenységet folytató szerveivel.
A PSZÁF elnökei:
2000-2004 – Szász Károly
2004- – Farkas István

Scroll to Top