részvénycsere

A társaság részvényeinek újakkal való felváltása valamilyen okból. Sor kerülhet rá például az alaptőke leszállítását vagy fölemelését követően, amikor a tulajdonosok a korábbiaknál kisebb, illetve nagyobb névértékű részvényeket kapnak. Jelentősebb tulajdoni rendezés részeként, valamilyen különleges jogokat biztosító részvénysorozat (például kamatozó vagy dolgozói részvény) megszüntetésekor, amikor a tulajdonosok a bevont részvényekért törzsrészvényeket kapnak, összeolvadás, beolvadás, egyesülés stb. esetén, amikor a tulajdonosok a megszűnt társaság részvényeiért cserébe az új társaság részvényeihez juthatnak hozzá. A ~ről a közgyűlésnek kell döntenie, és a részvényesek számára rendelkezésre álló határidőkről valamint a ~ egyéb feltételeiről hirdetményt kell közzétenni. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen a ~ ellen szavaztak, a döntést megszavazó részvényesek egy csoportjának ajánlatot kell tenniük papírjaik megvásárlására. ->részvényösszevonás, ->részvényfelosztás, ->nyilvános felvásárlás

Scroll to Top