részvényfelosztás, split

Részvények kisebb névértékűre való cseréje. A ~ nem változtat a társaság jegyzett tőkéjén, az új részvények összesített névértéke azonos marad a bevont régi részvények összesített névértékével, csupán a darabszám lesz magasabb. Az egy részvényre eső társasági vagyon – s így egy részvény piaci ára – azonban arányosan csökken. -> részvényösszevonás

Scroll to Top