részvénytársaság

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. A tag (részvényes) kötelezettsége a ~gal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A ~ kötelezettségeiért a részvényes nem felel. A részvényes a befizetett összeget nem követelheti vissza, részesedését – részvényeit – azonban meghatározott szabályok mellett értékesítheti. A ~ alaptőkéje minimum 5 millió forint. Lehet zártkörű (Zrt.), amennyiben részvényei nyilvános forgalomba hozatalára nem kerül sor, vagy nyilvános (NyRt.), amennyiben részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Nyilvános ~ csak dematerializált (->dematerializáció) részvényt bocsáthat ki. Legfőbb irányító szerve a ->közgyűlés, amely többek között meghatározza gazdálkodási stratégiáját, megválasztja a legfőbb tisztségviselőket, és dönt a szervezeti változásokkal, valamint az osztalékfizetéssel, az alaptőke felemelésével és leszállításával kapcsolatos kérdésekről. A részvényesek a közgyűlésen részvénytulajdonuk arányában rendelkeznek szavazati joggal.

Scroll to Top