struktúrált befektetési társaság, structured investment vehicle, SIV

->Értékpapír-átcsomagolás végrehajtására létrehozott különleges társaság. Különféle értékpapírcsomagok (->eszközzel fedezett értékpapír, ->eszközzel fedezett kereskedelmi kötvény ->fedezett adósságkötelezvény ->jelzáloghitellel fedezett kötvény) fedezetével a piac aktuális igényének jobban megfelelő, ott jobban forgatható értékpapírokat bocsát ki. Ezzel az eredeti értékpapírok pénzáramlását és lejárati, valamint kockázati szerkezetét is átalakítja (->minősítés). Gyakran az így kibocsátott másodlagos értékpapírokból újabb csomagokat képeznek, majd azok fedezetével újabb papírokat bocsátanak ki, megint csak átalakítva a pénzáramlást, a lejárati és kockázati szerkezetet, utóbbit végképp áttekinthetetlenné téve. Növeli a kockázatot az is, hogy befektetéseik többnyire hosszú lejáratú értékpapírokból állnak, amelyek rövid- és középlejáratúakkal finanszíroznak. A ~k az amerikai értékpapírpiacon jutottak a kilencvenes évektől kezdve nagy szerephez. Tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a 2007-ben kitört ú.n. subprime-válság kialakulásához. ->céltársaság, ->kötvénnyel fedezett kötelezvény

Scroll to Top