szavatoló tőke

Pénzügyi vagy befektetési vállalkozással szembeni követelések rendezésére felhasználható saját tőke és más források összessége. Elemei a következők: ->jegyzett tőke, ->tőketartalék, ->eredménytartalék, ->mérleg szerinti eredmény, ->általános tartalék (alapvető tőkeelemek), valamint az értékelési tartalék és az ->alárendelt kölcsöntőke (járulékos tőkeelemek).

Scroll to Top