tájékoztató

A befektetési alapkezelő által félévente, illetve évente közzétett dokumentum az alap működéséről és elért eredményeiről. A félév, illetve az év zárását követő hatvan napon belül közzé kell tenni. A féléves ~nak tartalmaznia kell egyebek mellett az alap június 30-ai ->nettó eszközértékét, az értékpapír-, illetve ingatlanállomány összetételét fajtánként, típusonként, illetve részletezve értékpapíronként, ingatlanonként, az értékpapír-, illetve ingatlanállományban bekövetkezett változásokat részletezve, a tőzsdén jegyzett és nem jegyzett értékpapírok arányát, részletesen a ->likvid eszközöket és az újonnan kibocsátott, illetve visszaváltott befektetési jegyek mennyiségét havi bontásban. A ~nak emellett tartalmaznia kell a befektetési alap könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérlegét, külön feltüntetve a vagyonnövekedést és – csökkenést, valamint a befektetési jegyek után kifizetett hozamot és a hozamfizetés utáni tőkenövekményt.

Scroll to Top