tőkemegfelelési mutató

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások fizetőképességét jelző mutatószám. Azt jelzi, hogy a rendelkezésre álló tőke milyen mértékben nyújt fedezetet a vállalt kockázatokra. A ->szavatoló tőke és a ->korrigált mérlegfőösszeg arányát fejezi ki. A törvény szerint a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások ~jának mindenkor el kell érnie a nyolc százalékot.
Tőkemegfelelési mutató = [ (szavatoló tőke) / (korrigált mérlegfőösszeg) ]

Scroll to Top