Tőkepiaci törvény, tpt

A 2001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról. Szabályozza az értékpapírok kibocsátását és forgalmazását, a tőzsde, elszámolóház alapítását és működését. Rendelkezik a felügyelet tőkepiaci hatásköréről, intézkedési lehetőségeiről, valamint a Befektetővédelmi Alap működéséről. ->Befektetési vállalkozásokról szóló törvény, ->Hitelintézeti törvény

Scroll to Top