túlzott-deficit eljárás

az Európai Tanács által indított eljárás az EU azon tagállamaival szemben, amelyekben az ->államháztartás hiánya a ->nemzeti össztermékhez mérve meghaladja a Maastrichti Egyezményben, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumban megszabott 3 százalékos határt. A ~ az Európai Bizottság javaslata alapján indul meg. Többnyire ú.n. korai figyelmeztetés előzi meg, amelyben a Tanács felhívja az adott tagállam figyelmét arra, hogy tegyen lépéseket a túlzott hiány kialakulásának megelőzésére. A ~ megindításakor a Tanács ajánlásokat állapít meg a hiány csökkentésére, és határidőt szab végrehajtására. Amennyiben az államháztartás hiánya továbbra is az előírt szint fölött marad, azokra az államokra, amelyek a GMU tagjai, bírság vethető ki. Emellett minden EU-taggal szemben felfüggeszthetik az Uniós alapokból történő támogatásokat. Bár ~ már több állammal – köztük Magyarországgal – szemben is folyt, az utóbbi két szankció alkalmazására még sosem került sor.

Scroll to Top