üzleti titok

Minden olyan, a pénzintézet, befektetési szolgáltató, elszámolóház, tőzsde tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához annak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet ~nak minősített. A vezetők és alkalmazottak, valamint mindenki, akinek birtokába jut, köteles megőrizni. ~ csak akkor adható ki, ha a hpt.-ben, illetve az tpt.-ben felsorolt hivatalos szervek eljárásához ehhez szükség van, és azt meghatározott módon és feltételek mellett kérik. Az ilyen módon kiadott adatok kizárólag arra a célra használhatók fel, amit az adatkérésben megjelöltek. Az ~ megsértését három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a Btk. ->banktitok, ->értékpapírtitok

Scroll to Top