váltó

Meghatározott összegű pénztartozást kifejező, egyedi kibocsátású értékpapír. Érvényességéhez meg kell felelnie a törvényben meghatározott alaki feltételeknek. Két fő fajtája a ->saját váltó és az ->idegen váltó. Szólhat látra, határozott időpontra, a kifizetés helye szerint belföldre vagy külföldre. Minden esetben névre szól, de ->forgatmánnyal szabadon átruházható. Ha mégsem, a forgatás tilalmát szövegében, ún. negatív rendeleti záradékkal, külön fel kell tüntetni (->rektaváltó) A ~ a legrégebbi értékpapírként valamennyi értékpapír őse, már a középkorban is használták. Az értékpapír-kibocsátás és -forgalom összes szabálya a ~kibocsátás és -forgalom szabályaiból nőtt ki. ->leszámítolás, ->viszontleszámítolás

Scroll to Top