végelszámolás

Olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet – a jogutód nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti, az ezután megmaradó vagyont pedig tulajdonosai között felosztja. A ~ról szóló döntést a cégbíróságnak be kell jelenteni, amely azt a Cégközlönyben közzéteszi. A társaság hitelezőinek követeléseiket 40 napon belül kell bejelenteniük. Amennyiben a kijelölt végelszámoló megállapítja, hogy a követelések kielégítésére a társaság vagyona nem elegendő, intézkedik a ->felszámolási eljárás megindításáról.

Scroll to Top